Eksempler

 

Metodeudvikling og opbygning af produktionsudstyr til fremstilling af profilætsede emner i rustfrit stål efter elektrokemiske principper.
I forbindelse med optimering af optiske kuvetter havde kunden behov for et teknologiskifte til fremstilling af et vitalt emne i rustfrit stål : en såkaldt spacer. Spaceren skulle være plan uden grater og tykkelsen skulle aftage linært fra 62µm i den ene side til kun 12 µm i den anden side. Projektet blev gennemført fra ideudvikling til fremstilling af færdige emner. En funktionsmodel fremstillede 1400 emner med stor præcision og ensartethed.
Funktionsmodellen blev styret via en embedded processor, og processdata blev opsamlet og behandlet i Labview på en ekstern PC via en seriel kommunikationslinie.



 

 

 

Medvirket i udvikling af apparat til batchmåling af fedtprocent i enten råt eller hakket kød.
Hvorved man undgår at skulle finthakke kødet for at kunne udtage en stikprøve, med den ekstra målesusikkerhed det giver. Det er samtidig tidskrævende at skulle vente på resultatet før man kan blande sig frem til den rette fedtprocent. Apparatet benytter sig af dual-X-ray teknologi (2 Röntgen-kilder med forskelligt energiniveau) og kan udover at fortælle fedtprocenten med ±1%'s nøjagtighed, fortælle præcis hvor mange kg kød der er kørt igennem apparatet, samt om der er metalliske fremmedlegemer, så man undgår senere nedbrud i proceslinien. Specielt at forene det relativt følsomme målesystem med slagterimiljøet var en udfordring.


 

 

Selvkalibrerende diameter og positions måleudstyr baseret på vision teknologi i barsk procesmiljø.
Til brug for diameterregulering af 1800°C varme kvartzglasrør i forbindelse med fremstilling af optiske lysledere er selvkalibrerende visionudstyr udviklet ved at kombinere et CID kamera med en laserscanner. Diameterreguleringen kunne således udføres indenfor 3/100 mm nøjagtighed over 1m glasemne

 

 

 

Udvikling af embeddet udstyr til brug i bryggeribranchen, hvor et stænktæt design er en nødvendighed

 

 

 

Udvikling og patentering af metode og udstyr til on-line detektion af overgangen mellem plasma og blodplader/blodlegmer ved centrifugering af menneskeblod.

 

 

 

Udvikling og fremstilling af robuste aluminiumscontainer til HP specialudstyr.
I forbindelse med målinger på skibsmotorer ønskede kunden fremstillet en serie robuste letvægts containere, der kunne stables og låses og interface til det øvrige testudstyr. Modulerne kan låses til et nabomodul vha. 4 gummistropper, hvilket muliggør flytning af en søjle af gangen. Løft kan ske vha. et håndtag i brønden. Aflæsning af HP udstyrets displays kan ske med lågerne lukket, hvilket giver en stænktæt beskyttelse.

 

 

 

Udvikling og fremstilling af hjælpeværktøj til løft af 100Ton.
Subsea override udstyr til brug på 1100m's dybde.

 

 

Udvikling og fremstilling af hjælpeværktøj til løft af 15ton moduler på 1100m's dybde.
Udstyret kan lande og løfte 15ton tunge moduler enten med wire eller drill pipe. Systemet kan lande blødt vha. stødabsorbere.



 

 

Testudstyr til måling af rotationsmomenter.
Projektet startede som en forundersøgelsesopgave, der havde til formål et udvikle en egnet metode og algoritme til måling rotationsmomenter mellem plastcylindre. Projektet sluttede med aflevering af 6 stk. måleudstyr til brug i kundens kontrollaboratorium.


 

 

Optisk testudstyr til måling af kødkvalitet i forbindelse med farsfremstilling.
Opgaven blev udført som et forundersøgelsesprojekt med det formål at give kunden baggrund for at beslutte, efter hvilket princip det endelige udstyr skulle baseres.

 

 

 

Kontrolelektronik i forbindelse med regulering af genbrugsvand.
Kunden ønskede i forbindelse med renovering af ældre beboelsesejendomme opbygget et udstyr til elektrokemiske potential-og pH målinger af genbrugsvand fra bad og håndvask til brug for WC-skyl.

 

 

Autoklaverbart termostatudstyr til special formål.
Projektet bestod i at fremstille en prototype af en autoklaverbar termostat til vedligeholdelse af temperaturen i injektionssprøjter.

 

 

Apparat til måling af brudenergi på støbte plastemner.
Med det formål at kunne karakterisere de enkelte kaviteter i en plaststøbeform, blev der udviklet et apparat til brug i kundens kontrollaboratorium. Projektet strakte sig fra forundersøgelsesfase til færdigt PC-baseret udstyr.

 

 

Træk/tryk testudstyr til bestemmelse af friktion og totalkraft af tomme og gelfyldte injectionssprøjter.
I forbindelse med brug af gel til kosmetiske operationer, blev der udviklet et udstyr til måling af den kraft der medgår til udtømning af en given størrelse injektionssprøjte ved en given udtømningshastighed. Kunden bruger måleresultaterne som en del af kvalitetsparametrene. Apparatet anvendes i udviklingsregi


 

 

 

Leaktest udstyr til undersøgelse af insulin infusion sets.
Der blev opbygget et PC-baseret udstyr til langtidstest af tætheden overfor insulin i kundens produkt. Udstyret blev fremstillet til brug for kundens udviklingslaboratorium.



 

Udstyr til påfyldning af gel i injectionssprøjter
Projektet omfattede udvikling og opbygning mikroprocessorbaseret udstyr til påfyldning af gel i 1,3,5,10,20 og 50 ml injektionssprøjter i forbindelse med forsøgsproduktion af kosmetisk gel.
.


 

Metodeudvikling og opbygning af udstyr til måling af fibrins styrke.
Kunden ønskede udviklet og opbygget et udstyr til måling af koaguleret fibrins sammenhægsstyrke. Projektet blev gennemført fra idefase til færdigt mikroprocessorbaseret laboratorieudstyr med brugerinterface udviklet i LabView.

 

 

 

Metodeudvikling og opbygning af udstyr til applikation af smalle væskespor på indikator-strips. Dette projekt blev kun gennemført til forsøgsfaseniveau pga. betalingsstandsning. .

 

 

Metode til berøringsløs centrering af roterende glasstænger ved
1800 C.

En enkel og patenterbar metode til at centrere varme cirkulære glasemner er udviklet og indført i produktionen både i Danmark og USA. Metoden betød væsentlig bedre optiske egenskaber af den endelige fiber og store produktionsmæssige besparelser. Denne løsning har fortrængt alle øvrige løsninger i forbindelse med fremstilling af optiske lysledere vha Modified Chemical Vapour Deposition (MCVD) processen. For løsningen blev medarbejderen tildelt AT&T's "Significant Technical Achievement Award - STAR Award", som den første nogenside udenfor AT&T's egen organisation.

 

 

 

Diverse reguleringsopgaver på ulinære systemer (diameterstyring af glasrør mv.)


 

 

Udvikling af eget "non-sequential" ray-trace program til analyse af en kunde specifik applikation.

 

 

 

Optik simulering og verifikation.

  • Udvikling af diverse optiske systemmodeller i et kommercielt ray-trace program (Zemax), samt verifikation heraf gennem forsøgsmålinger.
  • Udvikling af "add-on" biblioteker til beskrivelse af kunde specifikke lyskilder ved simulering i et kommercielt ray-trace program (Zemax), samt verifikation heraf gennem forsøgsmålinger.

 

 

Udvikling af finmekanik og optik til meget fintfølende måleudstyr .
Et Michelson interferometer med kompensation for både tilt og shear til brug i vibrationsfyldt omgivelser blev udviklet. Mekanik og PCB blev tilpasset, så pladsen kunne udnyttes optimalt.

 

 

Udvikling og patentering af sensor til berøringsløst optisk måling af lagtykkelsen af et fibrin lag.
Målingen udføres online gennem en cylinderisk plastbeholder, der roterer ved 3000RPM, samt tilhørende metode til on-line styring af fibrin koncentrationen.

 

 

 

Optimering af diverse processer ved fremstillingen af optiske fibre til kommunikationsbrug, herunder udvikling og verifikation af procesmodeller og simuleringer

 

 

Diverse.

  • Mekaniske og termiske beregninger ved brug af FEM.
  • Forbedring af varmeovergangen i en pladevarmeveklser mellem varm olie og kold plade på 300% vha. påvirkninger med høj elektrisk feltstyrke.
  • Udvikling og indkøring af vandkølede varmereflektorer til forøgelse af proceshastigheden ved fremstillingen af glasstænger.
  • Elektrokemisk metode til fremstilling af mekaniske komponenter med vanskelig geometri. F.eks. rør med eksponentiel eller konisk varierende indvendig diameter.
Webmaster: June Alison
Alisons Grafiske værksted
© Copyright 2005, Xtern Udvikling A/S, Blokken 31, 3460 Birkerød
+45 5056 0201 email: info@xtern-udvikling.dk