Labview

   

 


Forsøgsanlæg til udvikling af målemetode for bestemmelse af frigivne gasser i fødevarer.
Kontrolelektronik og processtyresystem er udviklet vhj.a Xtern Udvikling A/S kompetencer.


Opstilling til måling af indre sammenhængsstyrke i 'human glue' baseret på autolog fibrin. Systemet er styret af en C-programmeret µP. Kommunikation og logning foregår her vhj.a. et serielt forbundet LabVIEW udviklet terminalprogram.


  • Udvikling af programmel specielt indenfor 'Data Acquisition Applications.
  • Udvikling af elektronik indenfor analyse-, måle-, styre- og kontrolsystemer.
  • Embedded eller PC understøttet.
  • Integereret udvikling af elektronik og mekanik.

 

 

 

 

 
Webmaster: June Alison
Alisons Grafiske værksted
© Copyright 2005, Xtern Udvikling A/S, Blokken 31, 3460 Birkerød
+45 5056 0201 email: info@xtern-udvikling.dk