Hvem er vi

Virksomheden :
Xtern Udvikling A/S, Blokken 31, 3460 Birkerød
+45 5056 0201

Bankforbindelse :
Bank : Nordea. Allerød afd.
Reg.: 2348
Konto : 5498247433

Medarbejderne :

GAJ Glenn A.Jørgensen , Direktør og Projektingeniør.
M.Sc fra DTU med speciale i fluid mekanik og konstruktion (1988).
Har arbejdet som udviklingsingeniør og iværksætter i 18år indenfor mekanisk og optomekanisk apparatudvikling. Deltaget i udvikling af modulært opbygning af FTIR baseret måleapparat til måling på f.eks vin og mælk. Arbejdet bl.a. for firmaer som AT&T, Foss Electric A/S , Teknologi & Produktudvikling A/S (TPU) og med offshore teknologier hos FMC Technologies. Haft eget firma siden 2000. Endvidere undervist på DTU i fagene "Fluid Mekanik" og "Maskin Elementer". Undervist i brugen af optik programmet "Zemax". Har modtaget AT&T's Projektpris "STAR AWARD" for opfindelsen af en berøringsløs glasopretningsmetode. Medforfatter på 4 patenter. Siddet i bestyrelsen for Lycom A/S i 6år (tidligere joint venture mellem AT&T og NKT). Far til fem.

 

JAJ Jimmy Alison Jørgensen , Projektingeniør.
Civilingeniør i Datateknologi, Syddansk Universitet Odense(SDU).
Udvikling af embedded system til overvågning af bi og humlebi stader. Specialeprojekt med titlen "Control Systems based on generic platforms". Instruktor/underviser i fagene "Introduktion til informations-teknologi", "Matematik på computer", "Introduktion til robotteknologi". Renoveret 2 stk. Motoman k3s robotter.
Har special kompetence i styring af robotter.Far til Elias og Elena.

 

Webmaster: June Alison
Alisons Grafiske værksted
© Copyright 2005, Xtern Udvikling A/S, Blokken 31, 3460 Birkerød
+45 5056 0201 email: info@xtern-udvikling.dk