Optoelektronik

 

Vi løser gerne opgaver, der involverer en kombination af optik, elektronik og mekanik. Vores værktøjer tillader at integerere den mekaniske og optiske udvikling, og vi arbejder i fuld 3D.

Vi udfører

  • Udvikling og design af nye optomekaniske konstruktioner.
  • Simulering og modellering af nye eller eksisterende konstruktioner i ZEMAX.
  • Energioptimeringer gennem 3D Ray-Trace modellering i bølgelængdeområdet fra UV til IR.
  • Designoptimering udfra robusthedskrav, energikrav, omkostningskrav etc.
  • Toleranceanalyser på samspillet mellem de mekaniske og optiske parametre vha. MonteCarlo-teknikker, hvor parametre fra feks. 10.000 simulerede samlinger evalueres.
 

Toleranceanalyser.
Toleranceanalyser er et nyttigt redskab, når tolerancer på både mekanikken og optikken ønskes balanceret i bestræbelserne på at nedbringe produktions- omkostningerne mest muligt. Ofte vil strenge og omkostningstunge krav til de optiske komponenter således kunne reduceres betragteligt.

Toleranceanalyserne kan inkludere viden om de faktiske produktionsfordelinger, diverse justeringsmuligheder og justeringsnøjagtigheder ved del- og slutmontage etc.
Yield-simuleringer af de ønskede målbare parametre fra f.eks produktionslinien giver et godt og hurtigt overblik over betydningen af en eller flere ændringer af designet, montagen eller specifikationerne, og kan tjene til at gøre designet robust

.

Webmaster: June Alison
Alisons Grafiske værksted
© Copyright 2005, Xtern Udvikling A/S, Blokken 31, 3460 Birkerød
+45 5056 0201 email: info@xtern-udvikling.dk