Projektforløb

FORPROJEKT.
Et udviklingsprojekt indledes ofte med et forprojekt. Forprojektet kan indeholde følgende elementer :

  • En nærmere definition af opgaven
  • Afklaring af evt. svære problemstillinger
  • Opstilling af specifikationerne
  • Udarbejdelse af alternative løsninger på skitseniveau
  • Samt en anbefaling af et eller flere løsningsforslag

Forprojektet skaber et godt fælles udgangspunkt for projektet hos os og hos kunden. Forprojektet kan desuden efter aftale indeholde tidsplaner og budgetter for det efterfølgende udviklings- og konstruktionsforløb samt en økonomisk analyse af rentabiliteten for det totale projekt.

EFTERFØLGENDE ARBEJDE.
Det efterfølgende arbejde indbefatter typisk udarbejdelse af detailkoncepter, afprøvning af kritiske funktioner, fremstilling af simple skue- eller funktionsmodeller samt nærmere analyse af valgte koncepter.

 

Webmaster: June Alison
Alisons Grafiske værksted
© Copyright 2005, Xtern Udvikling A/S, Blokken 31, 3460 Birkerød
+45 5056 0201 email: info@xtern-udvikling.dk