Samarbejde

SAMARBEJDE
Vi har en dyb og god erfaring i selvstændigt, projektorienteret udviklingsarbejde. Vi bestræber os på gnidningsfrit at tilpasse os den organisation, hvor udviklingsprojektet gennemføres.

Fortrolighed
Uanset om opgaverne løses hos os eller hos jer, er vi meget bevidste om, at vi ofte arbejder med eller får kendskab til følsom viden om projekter, organisationen eller jeres udstyr. Dette ansvar sætter vi en ære i at varetage, og fortrolighed indgår naturligvis som en selvfølge i samarbejdsaftalen sammen med en hemmeligholdelseserklæring.

Honorering
Vi tilbyder at arbejde efter forskellige prismodeller, idet vi gerne vil opfylde vore kunders behov for ingeniørbistand så omkostningseffektiv som muligt.
Valget af den rette samarbejdsform sker efter en nærmere afklaring og i dialog med jer, ofte på basis af et afsluttet forprojekt.

Timepris
Ved timebaseret honorering afregnes efter det præsterede antal timer. Ved aftalens indgåelse udarbejdes et budget, som vi i projektforløbet følger nøje.

Fast pris
Hvis opgavens omfang er veldefineret, er det muligt at aftale en fast pris.

Resultatorienteret honorering
Ofte er det relevant, at Xtern Udvikling A/S honoreres alt efter hvor godt en opgave løses. Et eksempel kunne være et rationaliseringsprojekt, hvor vi får del i en opnået besparelse, og til gengæld får en lavere timesats undervejs i projektet.
I nogle tilfælde kan der aftales honorering efter "No Cure - No Pay" princippet.

Webmaster: June Alison
Alisons Grafiske værksted
© Copyright 2005, Xtern Udvikling A/S, Blokken 31, 3460 Birkerød
+45 5056 0201 email: info@xtern-udvikling.dk