Projektformer

HOS OS.
Robust Subsea /Xtern Udvikling A/S er gearet til projekter, hvor du ønsker at udvikle og konstruere nye produkter indenfor et eksisterende produktprogram eller helt nye produktprogrammer. Xtern Udvikling A/S kan forestå alle produktudviklingsfaserne fra :

 • Innovation
 • Koncept-skabelse
 • Risikovurdering
 • Udvikling
 • Konstruktion
 • Udarbejdelse af komplet dokumentation
 • Fremstilling af funktionsmodeller
 • Test og indkøring

Her vil projektledelse ofte være en naturlig del af leverancen.


HOS JER.
Robust Subsea /Xtern Udvikling A/S kan stille med højt kvalificerede medarbejdere, der kan indgå som supplerende ressource i jeres egne projektteams gennem løsning af opgaver helt eller delvis i jeres organisation. Herved kan I opnå :

 • Supplering af kompetencer, f.eks FEM-analyse, avancerede beregninger eller avanceret CAD-strukturering og design.
 • Frigøring af interne ressourcer, så disse bedre kan koncentrere sig om jeres kerneområder.
 • Aflastning i spidsbelastningsperioder af kortere eller længere varighed.
 • Tilføre fornyet energi og friske øjne til "seje" projekter.

 

 

 

Webmaster: June Alison
Alisons Grafiske værksted
© Copyright 2005, Xtern Udvikling A/S, Blokken 31, 3460 Birkerød
+45 5056 0201 email: info@xtern-udvikling.dk